domov pre seniorov Trnava

Naši  prijímatelia sociálnych služieb mali tú česť a radosť zúčastniť sa na jedinečnej akcii „Ži aktívne“, ktorú usporiadal mestský úrad v Trnave. Toto významné podujatia bolo špeciálne zamerané na starších občanov a ich aktívne zapojenie do rôznorodých aktivít.

V rámci tohto podujatia naši seniori mali príležitosť stretnúť sa s ostatnými členmi komunity, zdieľať svoje zážitky a radosti a vychutnať si bohatý program plný zábavy a pohybu.

Táto udalosť nám pripomenula dôležitosť podpory a povzbudzovania našich prijímateľov sociálnej služby, aby zostali aktívni a zapojení do spoločenského života. Je pre nás potešením vidieť, ako naši obyvatelia oslavujú svojho veku a s radosťou sa podieľajú na rôznych aktivitách.

Ďakujeme mestu Trnava za organizáciu tohto nádherného podujatia a za vytvorenie priestoru, kde naši prijímatelia sociálnej služby mohli zažiť nezabudnuteľné chvíle plné radosti, pohybu a spoločenstva. Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky a príležitosti na spoločnú radosť!

domov pre seniorov Trnava
Banner pre súhlas so súbormi cookie od Real Cookie Bannera