SVETLO – Domov pre seniorov Trnava

Františkánska 2
917 01 Trnava

0903 450 944

SVETLO – Domov pre seniorov Sereď

Garbiarska 3964
926 01 Sereď

0903 450 944

SVETLO – Domov pre seniorov

 poskytuje služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v  zariadeniach :
ZPS Zariadenie pre seniorov
ZOS Zariadenie opatrovateľskej služby

Sociálne služby

Individuálny prístup plný lásky, empatie a porozumenia.

Zdravotnícke služby

Kvalifikovaný zdravotný
a ošetrovateľský personál je garanciou profesionálneho
a individuálneho prístupu.
domov pre seniorov

Ďalšie služby

K dispozícii je bývanie, stravovanie a ďalšie služby, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie maximálneho individuálneho komfortu
a pohodlia.

Ako pomáhame

Zariadenie s celoročnou pobytovou službou ponúka občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzyckej osoby, dôstojne prežiť jeseň života.

O nás

Nezisková organizácia SVETLO n.o. so sídlom: Františkánska 2, 917 01 Trnava vznikla dňa 24.10.2004 na základe rozhodnutia Krajského úradu v Trnave podľa ustanovenia §9 ods.1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení.

Hlavným cieľom je:
– poskytovať pobytovú sociálnu službu
s dôrazom na individuálny prístup a kvalitu poskytovaných služieb
– požičiavanie zdravotníckyvk a hygienických pomôcok

domov pre seniorov Trnava

„Seniori sú pilierom našej spoločnosti, ktorí si zaslúžia našu lásku, starostlivosť a úctu, ako odmenu za ich prínos a múdrosť.“

SVETLO – Domov pre seniorov

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v znení neskorších predpisov prevádzkuje nezisková organizácia SVETLO n.o. zariadenie sociálnych služieb SVETLO – Domov pre seniorov.

Najdôležitejším cieľom neziskovej organizácie je poskytovať prijímateľom sociálnych služieb kvalitné služby
s dôrazom na individuálny prístup ku každému prijímateľovi sociálnej služby a dodržiavanie ľudských práv.

domov pre seniorov

Referencie

"Bol som úplne prekvapený, akú pozornosť a starostlivosť môj otec dostáva vo vašom zariadení. Vďaka vám sa cíti ako doma a ja mám pokoj v duši, že je v bezpečných rukách."

– Peter K.

"Váš prístup k starostlivosti je jedinečný a inšpirujúci. Vaši zamestnanci sa neustále usilujú o to, aby každý senior bol ocenený a podporený vo svojich individuálnych potrebách a záujmoch."

– Marta K.

"Po strate manželky som sa bál, že moja mama bude osamelá a depresívna. Vaša starostlivosť však zmenila všetko. Vidieť ju úsmevnú a zapojenú do rôznych aktivít s ostatnými seniormi . To mi dodáva obrovský pocit pokoja a spokojnosti."

– Ján M.

Náš blog

Pohľad do minulosti a vízia do budúcnosti.

V dnešnom blogovom príspevku by som sa s vami rád podelil o spomienky na slávnostné otvorenie  zariadenia pre seniorov, udalosť, ktorá sa stala dôležitým míľnikom v našej ceste poskytovania starostlivosti a pohodlia pre našich obyvateľov. Už je to nejaký čas odvtedy,...

Banner pre súhlas so súbormi cookie od Real Cookie Bannera