Dôverník v sociálnych službách

Inštitút dôverníka bol do zákona o sociálnych službách zakomponovaný od 1. júla 2021. Spomenutý je v §6 ods.3 písm. d) novely zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Dôverníkom sa môže stať fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka písomne súhlasí a je spôsobilá na právne úkony. Tlačivo na určenie dôverníka si môžete vyžiadať od sociálneho pracovníka.

Inštitút dôverníka má posilniť dodržiavanie základných ľudských práv a slobody prijímateľa sociálnej služby. A je len na rozhodnutí prijímateľa sociálnej služby či si dôverníka vyberie a kto bude jeho Dôverníkom. Dôverníka je možné kedykoľvek odvolať. Každú takúto zmenu je však potrebné  vykonať písomne.

 

 

 

Podrobnejšie informácie o  Dôverníkovi v sociálnych službách si môžete prečítať aj na stránke https://prohuman.sk/

 

 

Banner pre súhlas so súbormi cookie od Real Cookie Bannera